Psychoterapia

Kiedy do psychiatry, psychologa, psychoterapeuty?

  • Czytany 904 razy

Przeżywając trudności życiowe możemy sięgać po fachową pomoc. Częstokroć pacjenci nie wiedzą do kogo udać się ze swoim problemem. Jaka jest różnica pomiędzy osobami wykonującymi pomocowe zawody?
W tym krótkim poście przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy pracą i zakresem zadań specjalistów.

Psychiatra- W świetle polskiego prawa  absolwent szkoły medycznej, posiadający tytuł magistra wraz ze specjalizację  z zakresu psychiatrii, mający uprawienia do przepisywania leków, mogący również wystawić zwolnienie lekarskie. Psychiatra nie posiadający uprawnień psychoterapeutycznych nie może prowadzić psychoterapii. Może objąć pacjenta opieką farmakologiczną, powinien również wskazać odpowiedniego specjalistę do terapii schorzeń lub zaburzeń.

Psycholog- Właściciel dyplomu magistra psychologii. Psycholog posiada uprawnienia do przeprowadzania  różnego rodzaju testów psychologicznych, diagnozowania i opiniowania, prowadzenia pomocy psychologicznej i doradztwa. Tytuł psychologa nie daje sam w sobie uprawnień do prowadzenia terapii, aby je uzyskań potrzebne jest ukończenie jednej z wielu szkół terapeutycznych. Po kilku spotkaniach psycholog może skierować pacjenta do odpowiedniego psychiatry bądź psychoterapeuty.

Psychoterapeuta - Posiada tytuł magistra, przeważnie nauk społecznych, absolwent szkoły dla psychoterapeutów w określonym nurcie. Częstokroć jest to osoba, która odbyła własną terapię. Pracuje pod nadzorem Superwizora- bardziej doświadczonego terapeuty, który również musi do tego statusu uzyskać określone uprawnienia i certyfikat. Psychoterapeuta jest odpowiednią osobą do prowadzenia terapii indywidualnej oraz grupowej.

Warto podkreślić, że często pacjent może  pracować z kilkoma specjalistami jednocześnie. Jeżeli z jakichś powodów specjalista Ci nie opowiada, poszukaj innego. Każdego obowiązuje tajemnica zawodowa. Wyjątkiem od jej zachowania jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Twojego albo Twoich bliskich.

© 2017-2020 Patrycja Bukała. All rights reserved!